ПЕРЕПІДГОТОВКА НЕЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ

 Перепідготовка незайнятого населення  є складовою освіти впродовж життя, спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.
  Проблема безробіття – одна з найгостріших соціальних проблем, з якою зіткнулася Україна. Професійне навчання дозволяє громадянам, які шукають роботу, в стислі терміни здобути необхідні професійні й ключові компетенції і таким чином підвищити рівень конкурентоспроможності на ринку праці.
  Громадяни, які звернулися до державної служби зайнятості як особи, що шукають роботу, мають право на безплатну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Професійна перепідготовка незайнятого населення здійснюється з метою оволодіння безробітними новою професією. Отже, перепідготовка незайнятого населення сприяє його професійній мобільності з метою подальшого працевлаштування.
  Професійна підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка незайнятого населення (осіб, зареєстрованих у службі зайнятості як такі, які шукають роботу) може бути у випадках:
 – неможливості підібрати підходящу роботу через відсутність у безробітного необхідної професійної кваліфікації;
 – необхідності змінити кваліфікацію у зв’язку з відсутністю вакансій, що відповідають професійним навикам особи; 
 – втрати здатності виконання роботи за попередньою професією;
 – пошуку роботи вперше і відсутності професії.
  Для професійного навчання незайнятого населення встановлюються терміни до одного року.
  У Полтавській області сформувалася певна система професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації вивільнених працівників та інших категорій незайнятого населення.  Для цього Полтавський обласний центр зайнятості використовує на договірній основі навчально-матеріальну базу закладів професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-курсових комбінатів, навчальних закладів системи підвищення кваліфікації кадрів підприємств, комерційних та інших організацій. Навчальні групи формуються за направленням центру зайнятості. У освітньому процесі використовуються елементи дуальної форми навчання та дистанційне викладання предметів. Як приклад: у закладах професійної освіти протягом І кварталу 2020 року перенавчання за робітничими професіями пройшли 108 осіб із числа незайнятого населення.
   Якісну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації незайнятого населення з урахуванням потреб сучасного ринку праці здійснює ДНЗ «Полтавський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».  

Слюсар Перепідготовка незайнятого населення

У 2019 році тут навчалися 3438 осіб за професіями:
– «Оператор поштового зв’язку»
«Касир торговельного залу»
– «Офісний службовець (бухгалтерія)»
«Швачка»
«Продавець продовольчих товарів»
– «Продавець непродовольчих товарів»
– «Електромеханік торговельного та холодильного устаткування»
«Кравець»
«Закрійник»
– «Слюсар з механоскладальних робіт»
– «Оператор котельні».
Працевлаштування слухачів, які проходили підвищення кваліфікації за компетенціями та навчалися за професіями склало 93,3%.

швачки Перепідготовка незайнятого населення

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

У 2019 році на базі Полтавського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітні:

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти:

203 Перепідготовка незайнятого населення

отримали професійне навчання

3235 Перепідготовка незайнятого населення

пройшли перепідготовку і підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення

3438 Перепідготовка незайнятого населення

всього осіб із числа незайнятого населення

безробітних пройшли перепідготовку за робітничими професіями